MDA
MDA
MDA

Ostatniego dnia szkolenia przygotowano dla nas bardzo ciekawy wykład dotyczący zdarzeń o charakterze masowym. Wykład prowadził Guy Caspi – dyrektor do spraw wypadków masowych MDA. Człowiek o ogromnym doświadczeniu i wiedzy. Wykład rozpoczęliśmy od analizy kilku zdjęć i zrozumienia, z jakimi rodzajami zdarzeń możemy mieć do czynienia:

 • MCI, czyli zwykłe wypadki masowe, nie wyróżniające się niczym szczególnym
 • Mega MCI, czyli zdarzenia masowe wyjątkowo duże (setki poszkodowanych)
 • zdarzenia zagrożone promieniowaniem radiologicznym
 • HAZMAT – skażenie gazami/substancjami toksycznymi
 • skażenie biologiczne
 • katastrofy naturalne
 • wojna

Każde z tych zdarzeń może być spowodowane zwykłym wypadkiem lub aktem terroru. Bardzo często zdarza się, że ratownicy MDA znajdują się pod ostrzałem, lub muszą pracować w strefie potencjalnie niebezpiecznej. Wszystko zależy od rejonu, w którym pracują - np. przy granicy z Palestyną poruszają się opancerzonymi karetkami. Ważnym jest, aby zrozumieć, że nie można być przygotowanym na każdą ewentualność, jednak opanowanie ogólnego schematu postępowania pozwala nam zachować bezpieczeństwo ratowników oraz pomóc jak największej liczbie poszkodowanych.

Tak, w etapach, wyglądają przygotowania członków Magen David Adom:

 1. Rozpoznanie problemu i napisanie „scenariusza”
 2. Napisanie przewodników - protokołów postępowania
 3. Przygotowanie ochrony osobistej (hełm, kamizelka, okulary)
 4. Przygotowanie specjalistycznego sprzętu, np. stroje ochrony przeciwchemicznej (lekkie)
 5. Trening podstawowy
 6. Trening zaawansowany – scenariusze i symulacje
 7. Koordynacja i organizacja działań
 8. Alarmy kontrolne

Dzięki stopniowej nauce, a także zaangażowaniu wszystkich ogniw tego łańcucha, bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że Izraelczycy wiedzą jak pracować w miejscu zdarzenia masowego. Dla nich liczy się praca zespołowa i na każdym etapie dbają, aby każdy wiedział czym w danej chwili się ma zajmować i za co odpowiada.

Dlaczego jest to dla nich tak ważne? Bo w latach 2000-2007 zanotowano ok. 31 000 zamachów terrorystycznych, w których zginęło ponad 1000 osób. Najbardziej bolesne są zamachy z udziałem samobójców - mimo że stanowią zaledwie 0,5% wszystkich przypadków, to zginęła w nich prawie połowa ofiar wszystkich ataków. Dlaczego stanowią one takie wyzwanie? Otóż, zamachowiec samobójca jest właściwie nie do zatrzymania. Jest zdeterminowany, posiada przewagę w postaci wyboru miejsca i czasu, wiec nie sposób się przygotować na jego atak. O tym jak świetnie MDA jest przygotowane do reagowania na ataki zamachowców może świadczyć taki przykład:

Zamach samobójcy w autobusie (Jerozolima):

 • 8:51 – pierwsze zgłoszenie
 • 8:55 – pierwsze załogi na miejscu ( 4x BLS Unit )
 • 8:58 – pierwszy ALS Unit i kolejne 3 BLS
 • 9:05 – 14 min. po zgłoszeniu! – 4 ALS, 23 BLS, 1 M.C.R.V  Pierwsze ewakuacje
 • 9:17 – ostatni poszkodowani opuszczają miejsce zdarzenia (26 min. od pierwszego zgłoszenia!)

Siły i środki:

 • 7 Ambulansów ALS 34 Ambulanse BLS 1 M.C.R.V – Multi Casual Response Vehicle (jeżdżący magazyn sprzętu)
 • 3 lekarzy
 • 15 paramedyków
 • 85 First Responders/EMT

Ofiary:

 • 37 osób ewakuowanych przez MDA
 • 17 osób samodzielnie udało się do szpitala
 • 10 ofiar śmiertelnych

Niesamowite jest to, w jak krótkim czasie zgromadzono tak duże siły ratunkowe w jednym miejscu oraz jak szybko ewakuowano wszystkich poszkodowanych do szpitali. Można śmiało stwierdzić, że nawet w warunkach dużych polskich miast było by to praktycznie niemożliwe.

W celu ułatwienia pracy kierownik pierwszego zespołu przyjmuje automatycznie rolę „Chief Commander” i to głównie od jego pierwszych decyzji zależy jak sprawnie uda się przeprowadzić akcję i sprawnie ewakuować ludzi do szpitali. Chief Commander ma zawsze do dyspozycji protokół postępowania w wypadkach masowych, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko pominięcia poszczególnych elementów procedury.


MDA
MDA
MDA

W dużym skrócie, algorytm postępowania wygląda tak:

 1. Przybycie na miejsce zdarzenia i złożenie wstępnego raportu:
  - Bezpieczeństwo własne! (np. czy istnieje ryzyko kolejnego wybuchu?)
  - Gdzie znajdują się poszkodowani?
  - Kto potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej?
  - Czy możemy uratować wszystkich?
  - Działamy na miejscu? Czy szybko ewakuujemy?
  - Potrzebne siły i środki do pomocy.
 2. Przejęcie oficjalnie miejsca zdarzenia hasłem: „Commander 10”.
 3. TRIAGE oraz decyzje o zabiegach ratujących życie (na miejscu zdarzenia lub w karetce).
 4. Szybka ewakuacja oraz właściwe rozlokowanie poszkodowanych do różnych szpitali (nie przenosimy zdarzenia masowego do szpitala).

MOTTO: STARAJ SIĘ URATOWAĆ TAK WIELE OSÓB JAK TYLKO MOŻESZ!

Aby jeszcze bardziej ułatwić pracę, dyspozytor odbierający telefon również ma możliwość wprowadzenia protokołu M.C.I i pomocy ratownikom udającym się na miejsce zdarzenia.

Jak to wygląda?

 1. Na początku, założenie że JEST to wypadek masowy, (ponieważ lepiej wdrożyć procedurę, niż ją pominąć).
 2. Aktywacja odpowiedniego modułu w systemie.
 3. Odpowiedź na wezwanie – rozdysponowanie jednostek.
 4. Powiadomienie szpitali, wysłanie do nich przedstawicieli MDA.
 5. Konsultacje oraz powiadomienie innych służb.
 6. Przekierowanie innych zgłoszeń.
 7. Zapewnienie transportu poszkodowanym trafiającym do innych szpitali.

Jest to cały system naczyń połączonych, każdy wie jaką ma funkcję i za co odpowiada. Dzięki temu wszystkie decyzje podejmowane są automatycznie, a ryzyko pominięcia czegoś ważnego - niewielkie. Dowodzenie rozkłada się liniowo i może zostać przekazane nawet dwa razy. Pierwszy zespół MUSI objąć dowodzenie, które jeśli jest zespołem BLS, to może, ale nie musi przekazać je dalej zespołowi ALS. Natomiast zespół ALS musi przekazać dowodzenie jeśli na miejscu pojawi się ktoś z departamentu narodowego. Pamiętajmy że działając na miejscu zdarzenia, głównie chodzi o oddzielenie osób które potrzebują natychmiastowej pomocy od tych, którzy mogą czekać. Warto też mieć na uwadze fakt, że tylko około 3-5% osób wymaga interwencji ratujących życie na miejscu zdarzenia. Priorytetem jest szybka ewakuacja.

Po zakończonych działaniach bardzo ważne jest omówienie całego zdarzenia.
W Izraelu funkcjonuje schemat: OMÓW -> WYCIĄGNIJ WNIOSKI -> UDOSKONAL

Kalendarz kursów CRS TRIAGE
Array

Współpraca

rmPaństwowe Ratownictwo Medyczne
CRS TRIAGECentrum Ratownictwa Specjalistycznego
Logo delphinusDelphinus Sport Promotion
toyota-nowakowski TOYOTA Nowakowski