Formularz zgłoszeniowy
na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Oświadczam że wysyłając poniższy formularz, zapoznałem się z regulaminem i akceptuję warunki uczestnictwa w kursie prowadzonym przez firmę CRS Triage.


Uwaga! Kurs recertyfikacyjny trwa przez ostatnie 3 dni szkolenia i kończy się tym samym egzaminem co wariant pełny.


Dane do rachunku (nieobowiązkowe)

Informacje z zaświadczenia ukończenia kursu KPP (tylko w wypadku recertyfikacji)

Konieczne jest przesłanie skanu poprzedniego zaświadczenia ukończenia kursu KPP na adres e-mail: biuro@centrumtriage.pl lub dostarczenie kserokopii zaświadczenia w pierwszym dniu kursu recertyfikacyjnego.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Ratownictwa Specjalistycznego TRIAGE w celach przeprowadzenia rejestracji na kurs.

Zgoda na wysyłanie materiałów informacyjnych

Wyrażam zgodę na otrzymywanie w przyszłości materiałów informacyjnych o kursach prowadzonych przez Centrum Ratownictwa Specjalistycznego TRIAGE

Uwaga!

Aby potwierdzić rezerwację miejsca, należy dokonać pełnej płatności za kurs, w wysokości i terminie określonych w ofercie szkoleniowej dostępnej na stronie www.fundacjaposejdon.pl

Przepisz kod i wyślij zgłoszenie

Kalendarz kursów CRS TRIAGE
Array

Współpraca

rmPaństwowe Ratownictwo Medyczne
CRS TRIAGECentrum Ratownictwa Specjalistycznego
Logo delphinusDelphinus Sport Promotion
toyota-nowakowski TOYOTA Nowakowski