NSR 2015W dniach 26-27 października 2015 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja „Nowoczesne systemy ratownicze: Polska-Izrael 2015”. Był to drugi etap projektu fundacji Posejdon o nazwie „Izrael 2015”.

Swoją obecnością zaszczyciło nas ponad 220 osób z całej Polski, a wśród nich lekarze, ratownicy medyczni i studenci Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Jako organizatorzy pragniemy podziękować za dwa dni wypełnione wymianą doświadczeń i wspólnych ćwiczeń. Szczególne podziękowania należą się wszystkim wykładowcom, partnerom i sponsorom, którzy swoją ciężką pracą przyczynili się do sukcesu konferencji!

Poniżej przedstawiamy krótką relację z tego wydarzenia.

Dzień pierwszy, 26 października - panele tematyczne

Panel I: Organizacja Ratownictwa Medycznego w Polsce i Izraelu

Yonatan Yagodovsky

„Magen David Adom” Yonatan Yagodovsky

Naszym pierwszym prelegentem był Yonatan Yagodovsky, dyrektor ds. kontaktów międzynarodowych MDA. W swoim wykładzie przybliżył słuchaczom historię powstania Magen David Adom oraz zasady działania tej organizacji. Słuchacze mogli się także dowiedzieć jak działa system ratownictwa medycznego w Izraelu oraz w jaki sposób MDA udało się uzyskać tak wysoki poziom wyszkolenia swoich pracowników i wolontariuszy.

„Organizacja Ratownictwa Medycznego w Polsce – stan obecny i kierunki rozwoju” lek. Andrzej Nabzdyk

Jako drugi przed gośćmi pojawił się Andrzej Nabzdyk – lekarz, legenda wrocławskiego ratownictwa. W swojej prezentacji krótko opisał obecny system i wypunktował konieczne zmiany. Po jego wykładzie udało się przeprowadzić bardzo ciekawą dyskusję odnośnie różnic w systemach ratowniczych na świecie i możliwości przeniesienia niektórych rozwiązań do polskich służb.
Andrzej Nabzdyk

Grzegorz T. Dokurno

„Realizacja programów wczesnego dostępu do defibrylatorów AED – PAD” Grzegorz T. Dokurno (MAX HARTER)

Kolejny zaproszony gość – Grzegorz T. Dokurno zaprezentował program zwiększający dostępność defibrylatorów AED. Podczas swojego wykładu wykazał na przykładach z Polski, że AED uratowało i uratuje jeszcze nie jedno życie. Ta prelekcja, również zakończyła się dyskusją, a właściwie kilkoma historiami naszych gości, którzy przytoczyli swoje doświadczenia z użyciem AED.

„Organizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – Przygotowanie do wypadku masowego” lek. Tomasz Sikora (wykład przygotowany przez Prof. dr hab. n. med. Dorotę Zyśko oraz lek. Tomasza Sikorę)

Ostatnia prezentacja pierwszego panelu dotyczyła zagadnień związanych z przygotowaniem SOR’ów do działania w warunkach wypadku masowego. Procedurami postępowania podzielił się z nami lek. Tomasz Sikora – pracownik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Na przykładzie tej placówki mogliśmy zobaczyć w jaki sposób zmienia się funkcjonowanie SOR’u kiedy dochodzi do wypadku masowego i szpital musi w bardzo krótkim czasie przyjąć dużą ilość poszkodowanych. W dyskusji po wykładzie pojawiła się konkluzja o potrzebie przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu wypadków masowych i organizacji pracy na oddziałach ratunkowych w takich wyjątkowych sytuacjach.
Tomasz Sikora
Kalendarz kursów CRS TRIAGE
Array

Współpraca

rmPaństwowe Ratownictwo Medyczne
CRS TRIAGECentrum Ratownictwa Specjalistycznego
Logo delphinusDelphinus Sport Promotion
toyota-nowakowski TOYOTA Nowakowski